Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

douxsouvenirs
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viairmelin irmelin
douxsouvenirs
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayolo12 yolo12
douxsouvenirs
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
douxsouvenirs
9766 528a 500
douxsouvenirs
douxsouvenirs
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
douxsouvenirs
douxsouvenirs
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
douxsouvenirs
Rodzice nas psują. Szkoła nas psuje. Nienawidzimy rodziców. Nienawidzimy szkoły. A później to samo robimy swoim dzieciom. Psujemy je i wysyłamy do szkoły. Są małżeństwa, są rozwody, dzieci dorastają, zajmujemy się nimi, żonglujemy całym tym gównem, dajemy z siebie wszystko i nagle one się wyprowadzają z domu, nienawidząc nas. Z wielką ulgą. I wtedy przychodzi myśl: To było to? To było życie? Naprawdę już się skończyło? Skończyła się moja młodość? One już dorosły? Tak to się toczy. I nie mamy na to wpływu. I chyba to mnie najbardziej wkurwia.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
douxsouvenirs
6538 78df
douxsouvenirs
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaelusive elusive
douxsouvenirs
9628 1001
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaelusive elusive
douxsouvenirs
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
douxsouvenirs
7242 86eb
Reposted fromdailylife dailylife viagronsaker gronsaker
douxsouvenirs
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viagronsaker gronsaker
douxsouvenirs
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
douxsouvenirs
8889 d514 500
Reposted fromministerium ministerium viagronsaker gronsaker
5005 9b14
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagronsaker gronsaker
douxsouvenirs
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viairmelin irmelin
douxsouvenirs
2585 e3e7 500
Reposted frombotanyplay botanyplay viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl