Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

douxsouvenirs
Reposted frombluuu bluuu viazupelnie zupelnie
douxsouvenirs
douxsouvenirs
douxsouvenirs
douxsouvenirs
1430 6da5
Reposted fromnyaako nyaako viaprettylitlleliar prettylitlleliar
douxsouvenirs
2803 a863 500
douxsouvenirs
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
douxsouvenirs
4205 1bc9
Reposted fromslodziak slodziak viaLaColie LaColie
douxsouvenirs
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus viaLaColie LaColie
douxsouvenirs
8019 39b6 500
Reposted fromqwertyuio qwertyuio viaoxygenium oxygenium

December 31 2017

douxsouvenirs
1250 efc5
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viaxannabelle xannabelle
douxsouvenirs
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viaxannabelle xannabelle
douxsouvenirs
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viaelusive elusive
douxsouvenirs
3454 2f75 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black
douxsouvenirs
5809 62d1
Reposted from4777727772 4777727772 viainto-black into-black
douxsouvenirs
douxsouvenirs
8684 6a9f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelusive elusive
douxsouvenirs
2670 9fe1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelusive elusive

December 17 2017

douxsouvenirs

October 13 2017

douxsouvenirs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl