Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

douxsouvenirs
9169 e149 500
Reposted frompulperybka pulperybka
douxsouvenirs
1273 e34d 500
Reposted fromgingerowaa gingerowaa viamoai moai
douxsouvenirs
douxsouvenirs
douxsouvenirs
0469 f92d 500
Reposted frommoai moai vialaparisienne laparisienne
douxsouvenirs
0531 6a4b 500
Reposted fromslodziak slodziak vialaparisienne laparisienne
douxsouvenirs

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
douxsouvenirs
0753 3b1c 500
Reposted frompulperybka pulperybka
douxsouvenirs
7894 e96f 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viazupelnie zupelnie
douxsouvenirs
7462 f72f
Reposted fromnyaako nyaako viazupelnie zupelnie
douxsouvenirs
7841 fcdc
douxsouvenirs
douxsouvenirs
7640 d00a 500
douxsouvenirs
douxsouvenirs
0706 cade 500
by Tina Sokolovskaya
douxsouvenirs
7507 6ef4
Reposted fromskrzacik skrzacik vialaparisienne laparisienne
douxsouvenirs
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
douxsouvenirs
2921 9c0e
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl